The Shooters

The Shooters

Founded in 1995 as a Japanese football team, there is nobody in current team who knows those early stages but our philosophy remains: friendly, social and competitive. Our strengths are team spirit and unity rather than individual skills or technique. Honored some titles in the past such as Hong Kong J-League (Japanese tournament) for 7 consecutive years from inaugural competition, Football for Life League Cup for 2010-11 season was the most recent one, but we are still hungry!

  • Manager:Toshihiko Kanatani (t.kanatani.01@stylem.co.jp), Toshio Sugimoto (toshio.totti.sugimoto@gmail.com), Keita Takahashi (gerrard0623@ybb.ne.jp), Yoshikazu Ninomiya (ninomiya@onwardhk.com), Toshiyuki Nishii (nishiii@marushin-hk.com), Yoshiki Kobayashi (yosi
  • Assistant Manager:
  • Website:http://shooters.blog9.fc2.com/
  • Team Colours:(Home) Green (Away) Yellow/Black/Black
No. Player Shirt No.
1 Yuichiro Imai 55
2 Yoshikazu Ninomiya 11
3 Toshiyuki Nishii 7
4 Kohei Uchino 18
5 Hitoshi Hara 37
6 Yoshiki Kobayashi 12
7 Kouji Nishida 5
8 Yasumitsu Mano 40
9 Amane Suzuki 24
10 Yasushi Kakizaki 8
11 Junpei Sato 19
12 Kenji Fukutani 16
13 Toshio Sugimoto 15
14 Yuji Aoki 13
15 Toshihiko Kanatani 4
16 Hiroshi Uehara 81
17 Takayuki Ohno 6
18 Haruto Matsumoto 43
No. Player Shirt No.
19 Hirokazu Abe 3
20 Hisanori Maeda 17
21 Tsuyoshi Takeuchi 9
22 Momotarou Sakamoto 27
23 Shohei Ochi 32
24 Kazuhisa Takeda 10
25 Kohei Fukuyama 47
26 Hideto Masuyama 1
27 Yohei Ichikawa 23
28 Takayuki Komori 22
29 Jun Ogasawara 25
30 Shinichi Yoshimoto 2
31 Kaito Nishida 21
32 Tetsuya Nakano 14
33 Shintaro Kiba 20
34 Nobutaka Otani 26
35 Kazuya Sugahara 22
36 Yukihiro Fukawa 26

Transfers16 Remaining

Out In No.